Tra cứu lương nhân viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên xuất nhập khẩu

9,382,775 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Tám mươi Hai ngàn Bảy trăm Bảy mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xuất nhập khẩu là: 9,382,775 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xuất nhập khẩu