Tra cứu lương nhân viên xử lý dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên xử lý dữ liệu

6,900,000 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý dữ liệu là: 6,900,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xử lý dữ liệu