Tra cứu lương nhân viên vinmart

Biểu đồ lương nhân viên vinmart

7,562,500 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vinmart là: 7,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vinmart