Tra cứu lương nhân viên trắc địa

Biểu đồ lương nhân viên trắc địa

8,277,777 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Bảy mươi Bảy ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên trắc địa là: 8,277,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên trắc địa