Tra cứu lương nhân viên trắc địa

Biểu đồ lương nhân viên trắc địa

8,583,333 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên trắc địa là: 8,583,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên trắc địa