Tra cứu lương nhân viên thu cước fpt

Biểu đồ lương nhân viên thu cước fpt

7,653,846 vnđ

( Bảy triệu Sáu trăm Năm mươi Ba ngàn Tám trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thu cước fpt là: 7,653,846 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thu cước fpt