Tra cứu lương nhân viên thu cước fpt

Biểu đồ lương nhân viên thu cước fpt

7,000,000 vnđ

( Bảy triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thu cước fpt là: 7,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thu cước fpt