Tra cứu lương nhân viên thống kê

Biểu đồ lương nhân viên thống kê

8,407,216 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm Bảy ngàn Hai trăm Mười sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thống kê là: 8,407,216 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thống kê

Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Đông

Nhân Viên Thống Kê

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Tuyển Nhân viên Thống kê

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Nhân Viên Thống Kê

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Đông

Tuyển Nhân viên Thống Kê

7 triệu - 10 triệu

Công Ty TNHH Thiên Ân Dược

Nhân viên thống kê

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Đông

Nhân viên Thống Kê

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Nhân viên Thống Kê

7 triệu - 10 triệu