Tra cứu lương nhân viên thiết kế web

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế web

13,019,230 vnđ

( Mười ba triệu Mười chín ngàn Hai trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế web là: 13,019,230 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế web