Tra cứu lương nhân viên thiết kế thời trang

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế thời trang

11,528,301 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Hai mươi Tám ngàn Ba trăm Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế thời trang là: 11,528,301 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế thời trang