Tra cứu lương nhân viên thiết kế sản phẩm

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế sản phẩm

25,937,500 vnđ

( Hai mươi Năm triệu Chín trăm Ba mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế sản phẩm là: 25,937,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế sản phẩm