Tra cứu lương nhân viên thiết kế sản phẩm

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế sản phẩm

20,652,173 vnđ

( Hai mươi triệu Sáu trăm Năm mươi Hai ngàn Một trăm Bảy mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế sản phẩm là: 20,652,173 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế sản phẩm