Tra cứu lương nhân viên thiết kế 3d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 3d

11,317,757 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Mười bảy ngàn Bảy trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 3d là: 11,317,757 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế 3d