Tra cứu lương nhân viên thiết kế 2d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 2d

11,953,703 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Năm mươi Ba ngàn Bảy trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 2d là: 11,953,703 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế 2d