Tra cứu lương nhân viên thiết kế 2d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 2d

12,120,000 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm Hai mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 2d là: 12,120,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế 2d