Tra cứu lương nhân viên thi công

Biểu đồ lương nhân viên thi công

9,768,181 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Sáu mươi Tám ngàn Một trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thi công là: 9,768,181 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thi công