Tra cứu lương nhân viên tạp vụ văn phòng

Biểu đồ lương nhân viên tạp vụ văn phòng

6,000,000 vnđ

( Sáu triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên tạp vụ văn phòng là: 6,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên tạp vụ văn phòng