Tra cứu lương nhân viên tạp vụ văn phòng

Biểu đồ lương nhân viên tạp vụ văn phòng

5,666,666 vnđ

( Năm triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên tạp vụ văn phòng là: 5,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên tạp vụ văn phòng