Tra cứu lương nhân viên sự kiện

Biểu đồ lương nhân viên sự kiện

7,920,000 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Hai mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sự kiện là: 7,920,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sự kiện