Tra cứu lương nhân viên siêu thị big c

Biểu đồ lương nhân viên siêu thị big c

5,593,750 vnđ

( Năm triệu Năm trăm Chín mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên siêu thị big c là: 5,593,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên siêu thị big c