Tra cứu lương nhân viên sân bay

Biểu đồ lương nhân viên sân bay

7,733,333 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sân bay là: 7,733,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sân bay