Tra cứu lương nhân viên quan trắc

Biểu đồ lương nhân viên quan trắc

8,875,000 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên quan trắc là: 8,875,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên quan trắc