Tra cứu lương nhân viên phòng lab

Biểu đồ lương nhân viên phòng lab

8,000,000 vnđ

( Tám triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phòng lab là: 8,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phòng lab