Tra cứu lương nhân viên nội dung

Biểu đồ lương nhân viên nội dung

7,919,117 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Mười chín ngàn Một trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nội dung là: 7,919,117 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nội dung