Tra cứu lương nhân viên nội dung

Biểu đồ lương nhân viên nội dung

7,843,750 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Bốn mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nội dung là: 7,843,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nội dung