Tra cứu lương nhân viên nhập dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên nhập dữ liệu

5,763,157 vnđ

( Năm triệu Bảy trăm Sáu mươi Ba ngàn Một trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhập dữ liệu là: 5,763,157 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhập dữ liệu