Tra cứu lương nhân viên ngành hàng

Biểu đồ lương nhân viên ngành hàng

10,922,222 vnđ

( Mười triệu Chín trăm Hai mươi Hai ngàn Hai trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên ngành hàng là: 10,922,222 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên ngành hàng