Tra cứu lương nhân viên lưu trữ

Biểu đồ lương nhân viên lưu trữ

7,050,000 vnđ

( Bảy triệu Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên lưu trữ là: 7,050,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên lưu trữ