Tra cứu lương nhân viên lắp máy

Biểu đồ lương nhân viên lắp máy

8,153,061 vnđ

( Tám triệu Một trăm Năm mươi Ba ngàn Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên lắp máy là: 8,153,061 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên lắp máy