Tra cứu lương nhân viên lắp máy

Biểu đồ lương nhân viên lắp máy

8,483,606 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm Tám mươi Ba ngàn Sáu trăm Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên lắp máy là: 8,483,606 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên lắp máy