Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

7,701,923 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Một ngàn Chín trăm Hai mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật điện lạnh là: 7,701,923 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kỹ thuật điện lạnh