Tra cứu lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

10,923,913 vnđ

( Mười triệu Chín trăm Hai mươi Ba ngàn Chín trăm Mười ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là: 10,923,913 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu