Tra cứu lương nhân viên kho

Biểu đồ lương nhân viên kho

9,120,781 vnđ

( Chín triệu Một trăm Hai mươi ngàn Bảy trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kho là: 9,120,781 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kho