Tra cứu lương nhân viên it

Biểu đồ lương nhân viên it

9,355,392 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Năm mươi Năm ngàn Ba trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên it là: 9,355,392 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên it

Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Nhân viên IT

Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XLV VIỆT NAM

Nhân Viên Website Administrator

10 triệu - 15 triệu

Công ty TNHH MTV Sàn Giao dịch DIGITICKET

Nhân viên SEO Website

10 triệu - 15 triệu

Công ty Đào Tạo Tin Học Key

Nhân viên IT

7 triệu - 10 triệu

cong ty mtv sky

nhân viên it phần mềm

3 triệu - 5 triệu