Tra cứu lương nhân viên giám sát camera

Biểu đồ lương nhân viên giám sát camera

7,250,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giám sát camera là: 7,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giám sát camera