Tra cứu lương nhân viên giải phóng mặt bằng

Biểu đồ lương nhân viên giải phóng mặt bằng

15,000,000 vnđ

( Mười năm triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giải phóng mặt bằng là: 15,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giải phóng mặt bằng