Tra cứu lương nhân viên đóng gói

Biểu đồ lương nhân viên đóng gói

8,318,181 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Mười tám ngàn Một trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đóng gói là: 8,318,181 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đóng gói