Tra cứu lương nhân viên đào tạo

Biểu đồ lương nhân viên đào tạo

9,082,125 vnđ

( Chín triệu Tám mươi Hai ngàn Một trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đào tạo là: 9,082,125 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đào tạo