Tra cứu lương nhân viên đào tạo

Biểu đồ lương nhân viên đào tạo

9,118,055 vnđ

( Chín triệu Một trăm Mười tám ngàn Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đào tạo là: 9,118,055 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đào tạo