Tra cứu lương nhân viên cứu hộ

Biểu đồ lương nhân viên cứu hộ

7,277,777 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Bảy mươi Bảy ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên cứu hộ là: 7,277,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên cứu hộ