Tra cứu lương nhân viên chạy bàn

Biểu đồ lương nhân viên chạy bàn

6,083,333 vnđ

( Sáu triệu Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chạy bàn là: 6,083,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chạy bàn