Tra cứu lương nhân viên bưu điện

Biểu đồ lương nhân viên bưu điện

7,000,000 vnđ

( Bảy triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bưu điện là: 7,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bưu điện