Tra cứu lương nhân viên bếp

Biểu đồ lương nhân viên bếp

9,871,794 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Bảy mươi Một ngàn Bảy trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bếp là: 9,871,794 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bếp