Tra cứu lương nhân viên bảo vệ

Biểu đồ lương nhân viên bảo vệ

6,724,137 vnđ

( Sáu triệu Bảy trăm Hai mươi Bốn ngàn Một trăm Ba mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo vệ là: 6,724,137 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo vệ