Tra cứu lương nhân viên bảo trì toà nhà

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì toà nhà

7,250,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì toà nhà là: 7,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì toà nhà