Tra cứu lương nhân viên bảo trì toà nhà

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì toà nhà

7,041,666 vnđ

( Bảy triệu Bốn mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì toà nhà là: 7,041,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì toà nhà