Tra cứu lương nhân viên bán vé máy bay

Biểu đồ lương nhân viên bán vé máy bay

7,187,500 vnđ

( Bảy triệu Một trăm Tám mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán vé máy bay là: 7,187,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán vé máy bay