Tra cứu lương nhân viên bán vé máy bay

Biểu đồ lương nhân viên bán vé máy bay

6,769,230 vnđ

( Sáu triệu Bảy trăm Sáu mươi Chín ngàn Hai trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán vé máy bay là: 6,769,230 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán vé máy bay