Tra cứu lương nhân viên bán thuốc

Biểu đồ lương nhân viên bán thuốc

6,677,083 vnđ

( Sáu triệu Sáu trăm Bảy mươi Bảy ngàn Tám mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán thuốc là: 6,677,083 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán thuốc