Tra cứu lương nhân viên bán hàng vinmart

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng vinmart

7,071,428 vnđ

( Bảy triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng vinmart là: 7,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng vinmart