Tra cứu lương nhân viên bán hàng siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng siêu thị

5,917,391 vnđ

( Năm triệu Chín trăm Mười bảy ngàn Ba trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng siêu thị là: 5,917,391 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng siêu thị