Tra cứu lương nhân viên bán hàng siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng siêu thị

5,744,047 vnđ

( Năm triệu Bảy trăm Bốn mươi Bốn ngàn Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng siêu thị là: 5,744,047 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng siêu thị