Tra cứu lương nhân viên bán hàng showroom

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng showroom

7,300,000 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng showroom là: 7,300,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng showroom