Tra cứu lương nhân viên bán hàng

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng

8,261,205 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Sáu mươi Một ngàn Hai trăm Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng là: 8,261,205 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng