Tra cứu lương nhân sự tiền lương

Biểu đồ lương nhân sự tiền lương

8,946,428 vnđ

( Tám triệu Chín trăm Bốn mươi Sáu ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân sự tiền lương là: 8,946,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân sự tiền lương