Tra cứu lương nha sĩ

Biểu đồ lương nha sĩ

8,746,696 vnđ

( Tám triệu Bảy trăm Bốn mươi Sáu ngàn Sáu trăm Chín mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nha sĩ là: 8,746,696 VNĐ

Danh sách tin tuyển nha sĩ