Tra cứu lương nhà báo

Biểu đồ lương nhà báo

11,913,793 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Mười ba ngàn Bảy trăm Chín mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhà báo là: 11,913,793 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhà báo