Tra cứu lương lái xe văn phòng

Biểu đồ lương lái xe văn phòng

8,166,666 vnđ

( Tám triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe văn phòng là: 8,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe văn phòng