Tra cứu lương lái xe văn phòng

Biểu đồ lương lái xe văn phòng

8,060,000 vnđ

( Tám triệu Sáu mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe văn phòng là: 8,060,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe văn phòng