Tra cứu lương lái xe

Biểu đồ lương lái xe

10,731,818 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Ba mươi Một ngàn Tám trăm Mười tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe là: 10,731,818 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe