Tra cứu lương kỹ thuật viên bảo trì

Biểu đồ lương kỹ thuật viên bảo trì

8,040,000 vnđ

( Tám triệu Bốn mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên bảo trì là: 8,040,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên bảo trì