Tra cứu lương kỹ sư xây dựng dân dụng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng dân dụng

14,747,368 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy trăm Bốn mươi Bảy ngàn Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng dân dụng là: 14,747,368 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư xây dựng dân dụng